TJOUK

TJOUK (Tamelijk Jong Oud-leiding Klubje) werd een hele tijd geleden (1985) opgericht door enkele oud-leiding van Pamel die de vriendschap en ambiance van de leidingploeg niet konden missen. Door de jaren heen bleef de vriendschap bestaan, maar werd de vzw minder actief. Daar kwam in 2010 verandering in toen de chiro in overleg met de parochieraad Pamel besloot om de jongens- en meisjeslokalen in erfpacht te nemen.

TJOUK heeft daarom de volgende doelstellingen:

  • Waarnemen van volledige technische en financieel beheer van terreinen en gebouwen. Dit alles ten behoeve van het gebruik ervan door Chiro Amigo’s Pamel meisjes en jongens.
  • Activiteiten te beoefenen en organiseren ter ondersteuning van de werking van Chiro Amigo’s Pamel.
  • Socioculturele en ontspanningsactiviteiten beoefenen en organiseren onder haar leden.

Dagelijks bestuur van TJOUK wordt waargenomen door de Raad van Bestuur(RvB). Deze bestaat uit voorzitter Steffi Van Schelvergem, secretaris Rudi Luchtens, en leden Julien Van Den Bosch, Geert Vandenhouwe, Brent Van Lierde, Jan Geeroms, Sien Van Isterdael, Jari Van Schelvergem en Mathias Provost. Bij elke samenkomst van de raad van bestuur is er vanuit de leiding van de Chiro vertegenwoordiging aanwezig. Zij hebben evenveel inspraak en beslissingsrecht als de vaste leden van de RvB en zorgen voor de communicatie van en naar de leidingploeg.

Naast vertegenwoordiging van de Chiro op de RvB, wordt de werking van TJOUK gecontroleerd door de Algemene Vergadering. Zij komt minstens één maal per jaar samen. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden vermeld in Artikel 6 kan lid worden van de AV.

Voor meer informatie over de werking en samenstelling van TJOUK kan je de statuten raadplegen.

Wie meer wil weten over TJOUK of lid wil worden van de Algemene Vergadering kan contact opnemen met de Raad van Bestuur via het e-mailadres tjoukrvb@chiropamel.be of per brief op het adres Pamelse Klei 13, 1760 Roosdaal.