Aspi

Kato Walraevens

GSM: 0477/37 73 36

E-mail: kato@chiropamel.be

Jade Ruyskensveld

GSM: 0468/17 34 56

E-mail: jade@chiropamel.be

Ina De Saeger

GSM: 0468/42 72 48

E-mail: ina@chiropamel.be