Bivak

Dit jaar trekken we voor 10 dagen naar Sint-Joris-Winge.

Daar nemen we onze intrek in de jeugdlokalen van de plaatselijke Chiro.

Voor de meisjes vinden deze 10 dagen plaats van 11 juli tot 21 juli 

en voor de jongens van 21 juli tot 31 juli.