Disclaimer

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Chiro Amigo’s Pamel kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, foto’s,…) zijn beschermd door copyright.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verwijzingen naar andere websites

Deze site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. De webmaster van deze website controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Chiro Amigo’s Pamel en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of Chiro Amigo’s Pamel de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Verplichtingen inzake deelname aan babbelkanalen

Dit betreft de mogelijkheid tot reageren op nieuws- en shoutboxberichten. Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,… U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Chiro Amigo’s Pamel tegen alle aanspraken van derden.

De webmaster van deze site kan zonder kennisgeving berichten of vragen weren, als ze niet voldoen aan de voorwaarden die hierboven vermeld zijn alsook is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in babbelkanalen.

Problemen kunt u steeds melden.

Credits

WordPress CMS